Trường mầm non Kim Đồng tuyển sinh năm học 2023-2024

Thứ sáu - 09/06/2023 09:27
Trường mầm non Kim Đồng tuyển sinh năm học 2023-2024
 
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
 TRƯỜNG MN KIM ĐÔNG
                     
Số: 80 /KH - MNKĐ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 29 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH
 Tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Căn cứ Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ  Kế hoạch số 171/KH - BCĐ ngày 18/5/2023 của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông năm học 2023 - 2024 v/v Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024;
 Căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường và kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2023 trên địa bàn các tổ dân phố được giao;
Trường Mầm non Kim Đồng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 – 2024 cụ thể như sau:
          A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường và địa phương; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.. 
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường; giảm số HS trái tuyến, giảm số HS trên lớp.
4. Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
          5. Các thành viên trong ban chỉ đạo tuyển sinh chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu của công tác tuyển sinh trước thủ trưởng đơn vị.
B. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH:
          1. Quy định đối tượng tuyển sinh và tuyến tuyển sinh:
          Tuyển sinh các cháu từ 24 tháng đến 72 tháng tuổi theo chỉ tiêu được giao có hộ khẩu thường trú, tạm trú và lưu trú trên địa bàn phường Dương Nội:  Khu đô th An Hưng; Khu đất dch v LK20A, B; LK29, 30, 31 và Phường La Khê: Tổ dân phố 9 (Chung cư The Pride CT1, CT2, CT3, CT4), Tổ dân phố 11 (Chung cư Anland) Chung cư The Terra - An Hưng;  Khu dch v Cng Đồng (quan tâm đến trẻ 5 tuổi trong công tác tuyển sinh).
          2. Số liệu và phương thức tuyển sinh:
          a. Số liệu tuyển sinh:
          Trong địa bàn phường Dương Nội: Khu đô th An Hưng; Khu đất dch v LK20A, B; LK29, 30, 31 và Phường La Khê: Tổ dân phố 9 (Chung cư The Pride CT1, CT2, CT3, CT4), Tổ dân phố 11 (Chung cư Anland) Chung cư The Terra - An Hưng;  Khu dch v Cng Đồng . Nếu còn chỉ tiêu nhà trường sẽ tuyển thêm một số trẻ khác trên địa bàn phường Dương Nội chưa có hộ khẩu thường trú, trong đó ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi trên địa bàn, trẻ trong các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật.
          Về số trẻ trên một lớp thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Điều lệ trường mầm non, trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỉ lệ giáo viên trên trẻ trên lớp theo quy định tại điều này.
STT Năm sinh Đơn vị tính Số lượng trẻ cũ chuyển lên Số lượng tuyển sinh mới Tổng số
1 2021 Trẻ 0 35 35
2 2020 Trẻ 36 38 74
3 2019 Trẻ 76 46 122
4 2018 Trẻ 112 17 129
Tổng số trẻ: 224 136 360
        

 

b. Phương thức tuyển sinh:

          * Phương thức 1: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi
          Thời gian tuyển sinh từ ngày 04/7/2023 đến hết ngày 06/7/2023 phụ huynh đăng ký  tuyển sinh trực tuyến cho trẻ qua địa chỉ  https://tsdaucap.hanoi.gov.vn và thực hiện các bước đăng ký theo quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến dành cho cha mẹ học sinh. Quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến được thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh của phường, trang facebook nhà trường và zalo các nhóm lớp và niêm yết công khai tại nhà trường. Trong trường hợp phụ huynh không thể đăng ký trực tuyến thì có thể đến trường Mầm non Kim Đồng để nhà trường đăng ký cho trẻ.
          * Phương thức 2: Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp
 Từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023:
+ Ngày 13/7/2023 tiếp nhận hồ sơ trẻ 5 tuổi sinh năm 2018, chỉ tiêu tuyển mới là 17 trẻ.
 + Ngày 14/7/2023 tiếp nhận hồ sơ trẻ 4 tuổi sinh năm 2019, chỉ tiêu tuyển mới là 46 trẻ.
+ Ngày 17/7/2023 tiếp nhận hồ sơ trẻ 3 tuổi sinh năm 2020, chỉ tiêu tuyển mới là 38 trẻ.
+ Ngày 18/7/2023 tiếp nhận hồ sơ trẻ nhà trẻ sinh năm 2021, chỉ tiêu tuyển mới là 35 trẻ.
- Thời gian:
+ Sáng từ 7h30 phút đến 11h00 phút.
+ Chiều từ 14h00 phút đến 16h30 phút.
          3. Hồ sơ gồm:
          - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
          * Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến 17h00 ngày 18/7/2023.
Sau ngày 18/7/2023, nếu nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ báo cáo PGD cho phép nhà trường được tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu được giao.
Trong thời gian tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh tập hợp danh sách trẻ dự tuyển năm học 2023-2024 cần phải xác minh thông tin cư trú, chủ động phối hợp với công an phường trên địa bàn để rà soát, xác thực (tuyệt đối không yêu cầu cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ đi xác minh); sau khi có kết quả xác minh của Công an phường, đối với những trường hợp không hợp lệ; Hội đồng tuyển sinh của trường cần thông tin kịp thời để cha mẹ trẻ liên hệ đăng ký dự tuyển tại trường phù hợp, đảm bảo đúng quy định.
          C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và báo cáo lên phòng GD&ĐT quận Hà Đông.
          Thành lập ban tuyển sinh và triển khai kế hoạch tuyển sinh đến ban chỉ đạo tuyển sinh của nhà trường.
          2. Nhà trường phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công và xác minh, làm rõ thông tin cư trú đối với những trường hợp phát sinh trong quá trình tuyển sinh
Phối hợp với các ban quản lý tòa nhà, công an  phường và các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng qua loa đài để phụ huynh nắm rõ về công tác tuyển sinh, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh. Trường hợp số trẻ đăng ký vượt quá khả năng tiếp nhận thì sẽ ưu tiên trẻ đúng tuyến có hộ khẩu thường trú, tạm trú.
          3. Thông báo công khai tại trường về tuyến tuyển sinh, công tác tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường và niêm yết các chỉ tiêu, số lượng trẻ được tuyển sinh của từng độ tuổi, ưu tiên trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD &ĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
          4. Hướng dẫn phụ huynh tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh; trong đó có thông tin về cư trú của trẻ gồm: Số định danh cá nhân của trẻ, nơi thường trú, nơi ở hiện tại…; không yêu cầu phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân của trẻ.
5. Tuyên truyền hướng dẫn cho toàn thể CBGVNV và phụ huynh về công tác tuyển sinh trực tuyến và sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID mức 2 để cung cấp thông tin về cư trú cho trẻ (Sử dụng VneID của bố hoặc mẹ hoặc thành viên hộ gia đình có trẻ đăng ký tuyển sinh).
6. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của nhà trường.
7. Đề xuất Hội đồng tuyển sinh của trường trình Trưởng PGD &ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.
8. Tổ chức tuyển sinh:
a) Khi tiếp nhận hồ sơ học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số định danh cá nhân… trong giấy khai sinh. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “Đã kiểm tra khớp thông tin học sinh với bản chính hồ sơ tuyển sinh”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.
b) Trong thời gian tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản  ngoài quy định của nhà trường.
c) Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
9. Chủ tịch HĐTS phân công các thành viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh.
10. Bảo mật thông tin cá nhân của trẻ dự tuyển năm học 2023-2024 và thông tin trẻ khác của nhà trường theo đúng quy định.
11. Kết thúc tuyển sinh, HĐTS lập danh sách trẻ đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả cho UBND phường và báo cáo PGD.
          D. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
          - Ngày 04/5/2023: Nộp tờ trình đề xuất tuyển sinh năm học 2023-2024: tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh.
          - Ngày 15/6/2023: Dự hội nghị Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 của BCĐTS
Họp hội đồng tuyển sinh của trường, phân công nhiệm vụ và đề ra các phương án cho công tác tuyển sinh. Thông báo công khai công tác tuyển sinh trên các phương tiện thông tin hàng  ngày trên hệ thống đài truyền thanh của phường.
          - Thực hiện tuyển sinh trực tuyến từ ngày 04/7/2023 đến hết ngày 06/7/2023.
          - Thực hiện tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2022.
          - Ngày 18/7/2023 báo cáo kết quả tuyển sinh và đề xuất tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.
          - Ngày 27/7/2023 nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT Hà Đông.
          - Hàng ngày ban chỉ đạo nắm bắt tình hình báo cáo phòng GD&ĐT kịp thời, khi có vướng mắc xảy ra trong công tác tuyển sinh. Tập hợp hồ sơ và có kế hoạch phân bổ nhóm lớp sao cho phù hợp với đặc thù của nhà trường.
          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường mầm non Kim Đồng năm học 2023 – 2024 được xây dựng dựa trên các điều kiện thực tế của nhà trường để PGD&ĐT Hà Đông theo dõi và chỉ đạo.
                  
                 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT quận Hà Đông;
- Lưu VT.

             HIỆU TRƯỞNG

      Đã ký

             Đinh Thị Thanh

 

Tác giả: Mầm Non Kim Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hôm nay Bé ăn gì?

Nhà trẻ

Bữa Trưa
 • Cơm gạo tám thái
 • Thịt bò, thịt lợn sốt cà chua
 • Canh bí xanh nấu cua đồng
 • Tráng miệng: Sữa chua Ba Vì
Bữa chiều
 • Cơm gạo tám thái
 • Thịt lợn kho tàu
 • Canh rau ngót nấu thịt nạc
Bữa phụ chiều
 • Sữa bột Megacare gold 3

Mẫu giáo

Bữa Trưa
 • Cơm gạo tám thái
 • Thịt bò, thịt lợn sốt cà chua
 • Canh bí xanh nấu cua đồng
 • Tráng miệng: Sữa chua Ba Vì
Bữa chiều
 • Cháo sườn hành mùi
Bữa phụ chiều
 • Sữa bột Megacare gold 3
 • Z4148271122295 5e617e134369b3cd2d2e00a978415afc
  Z4148271122295...
 • Z4148271119650 910041bc7f5c6066a111aeb710fcef9d
  Z4148271119650...
 • Z4148271119649 0b8a1d80c154608ce28b7ba0d321c901
  Z4148271119649...
 • Z4148271119648 Dc39bd6ae4fc3212e082e09037527b1b
  Z4148271119648...
 • Z4148270977398 15bd1dfc879bc6520f7e481cedd5aeea
  Z4148270977398...

global block new picture

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  0246.6543.246
 • Phòng hiệu trưởng
  0915.540.528
 • Trường Mầm non Kim Đồng
  0246.6543.246
 • Phòng Tài Vụ
  0944123075

thuvienanh

khovideo

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập4
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm2
 • Hôm nay1,179
 • Tháng hiện tại19,482
 • Tổng lượt truy cập232,509
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây